polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.grodkow.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PawełJurasz ul Zawadzkiego 3, 49-200 Grodków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Paweł Jurasz Justnet

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • ubezpieczyciele
  • banki
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 

 

 

Warunki Korzystania

Dla strony www.Grodkow.com  zamieszczonej w Internecie
Ta strona internetowa jest udostępniona użytkownikom przez Pawła Jurasza zwanym dalej Administratorem. Korzystanie z tej strony jest równoważne z akceptacją Warunków korzystania ze strony internetowej (dalej też Warunki).

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia, modyfikowania lub aktualizowania tych Warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany i modyfikacje wchodzą w życie po ich ukazaniu się on-line (po postingu). Korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu modyfikacji Warunków równoznaczne jest z akceptacją przez użytkownika zmienionych Warunków.

Poniższa strona zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być związane z poniższą stroną lub nie. Warunki korzystania z tych stron mogą różnic się od warunków korzystania ze strony Grodkow.com. Korzystanie z tych stron poprzez linki udostępnione na stronie Administrator objęte jest Warunkami korzystania oraz wytycznymi, dotyczącymi każdej konkretnej strony.

Administrator nie gwarantuje przekazywania bądź przetwarzania informacji, innych czynności on-line czy ewentualnych transakcji, podjętych na poniższej stronie internetowej. Przekazywanie informacji nie oznacza również, że dana czynność wykonana on-line została zaakceptowana lub odrzucona, a jedynie, iż została zainicjowana. Większość czynności on-line jest dodatkowo potwierdzana pisemnie. Ponadto zakres usług, prezentowanych na poniższej stronie może ulegać zmianie. Możliwe jest także, iż strona w pewnych terminach nie będzie dostępna lub gotowa do użytku. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia strony internetowej w części lub w całości ze względów technicznych czasowo lub bezterminowo. W takich przypadkach Administrator osiągalny jest za pośrednictwem poczty oraz telefonu.

ZNAKI FIRMOWE, NAZWY HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE ORAZ OGRANICZENIA

Strona internetowa Grodkow.com jest prowadzona i kontrolowana przez właściciela Administratora. 

Treść tej strony internetowej (oraz jej zawartość w całości: teksty, zdjęcia, rysunki itp) stanowi własność  Administratora i jest jest prawnie chroniona prawami autorskimi, znakiem firmowym i w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej.

Treść tej strony jak również dowolnej innej strony, której właściciel jest partnerem lub providerem Administrator lub, która przez takich partnerów Administratora jest kontrolowana i administrowana, przeznaczona jest jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Jeżeli nie wskazano inaczej, użytkownicy tej strony internetowej mają prawo przeglądać tę stronę i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Administrator lub inny uprawniony podmiot.

 

Kopiowanie, zmienianie treści, wyświetlanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, umieszczanie w Internecie, przetwarzanie w celach komercyjnych, udostępnianie w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych lub przekazywanie materiałów zawartych na stronie Grodkow.com w inny sposób i na innych nośnikach (w tym przesyłanie pocztą elektroniczną), bez pisemnej zgody ze strony Administrator jest zabronione.

Bez pisemnej zgody Administrator wszelkie ww. czynności oznaczają naruszenie praw własności i praw autorskich, nazw handlowych i produktów Administrator,  podmiotów uprawnionych lub jej partnerów bądź providerów itd. 

 

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej Grodkow.com w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, NETykietą lub Warunkami, wliczając w to zwłaszcza rozpowszechnianie treści o zabarwieniu oszczerczym, zniesławiającym, obscenicznym, skandalicznym, obrazoburczym, pornograficznym i bluźnierczym.

 

W związku ze specyficznym charakterem Internetu jako medium oraz koniecznością strzeżenia systemu oraz technologii należącej do Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo zabronienia dostępu do swojej strony internetowej użytkownikom, zwłaszcza takim, którzy tej strony internetowej używają w sposób niewłaściwy i sprzeczny z Warunkami. Jeżeli użytkownik naruszy postanowienia poniższych Warunków, zostanie mu odebrane prawo do korzystania z tej strony bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie użytkownika.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Całkowita zawartość tej strony internetowej, prezentowana i odczytywana, nie zawiera żadnej gwarancji, czy to wyrażonej czy zasugerowanej. Z wyjątkiem wszelkich gwarancji czy odpowiedzialności narzuconej (bez prawa ograniczenia) przez prawo UE i mających odniesienie do poniższych Warunków, Administrator, i i podmioty uprawnione lub partnerzy bądź providerzy odrzucają wszelkie wyraźne lub zasugerowane gwarancje i odpowiedzialność za wartość handlową, satysfakcjonującą jakość, dopasowanie do konkretnych celów id.

Ani Administrator ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony internetowej, nie gwarantują, iż funkcje tej strony internetowej będą działały nieprzerwanie i bez błędów, że błędy będą niezwłocznie poprawiane oraz iż serwer, który udostępnia stronę, jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Treść tej strony internetowej spełnia jedynie funkcję informacyjną oraz oferuje możliwość dokonania pewnych czynności/ transakcji.

Administrator nie udziela gwarancji ani nie składa deklaracji dotyczących skutków wynikających z korzystania z tej strony internetowej bądź dotyczących rzetelności, kompletności czy aktualności poszczególnych treści, informacji, serwisów i/ lub dóbr prawnych zawartych na tej stronie, uzyskanych wskutek korzystania z tej strony internetowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie internetowej, była poprawna, jednakże może zawierać ona pewne niedokładności, przeinaczenia, pominięcia,  błędy, błedy typu literówki czy opuszczenia w tekście. Po ich wykryciu, będziemy starać się usuwać wszelkie błędy tego rodzaju tak szybko, jak to możliwe.

Treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie , jest zmieniana w pewnych odstępach czasu i może się zdarzyć, iż zostaną do niej dołączone, wykreślone lub zmienione pewne komponenty. Mogą być także dokonane ulepszenia i/ lub zmiany funkcji strony oraz jej wyglądu lub układu.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z tej strony internetowej na własną odpowiedzialność ( a nie Administratora). Użytkownik tej strony internetowej ponosi odpowiedzialność oraz koszty za serwisowanie, naprawę czy poprawki w swoim systemie komputerowym.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że ani Administrator  ani partnerzy ani providerzy czy osoby zaangażowane w tworzenie i rozpowszechnianie strony internetowej, ani pracodawcy lub przedstawiciele tych firm nie ponoszą wobec osób fizycznych czy prawnych odpowiedzialności za straty, uszkodzenia (bezpośrednie, pośrednie, uboczne, nadzwyczajne, czy o charakterze karnym) itp. wynikające z używania lub prób używania tej strony internetowej bądź innych stron dostępnych przez odnośniki do tej strony internetowej.

Dla przykładu (nie ograniczając uniwersalności powyższego) ani Administrator,  ani partnerzy ani providerzy nie ponoszą odpowiedzialności za żądania, straty lub szkody wynikające z niemożności korzystania ze strony, z błędów, pominięć, przerw, usunięć, bądź defektów występujących na stronie, opóźnienia operacyjnego, wystąpienia wirusa, kradzieży, zniszczenia, nieautoryzowanego dostępu do lub zmian w osobistych zapisach lub innych materiałach dostępnych na tej stronie internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszczercze, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie pozostałych użytkowników i osób trzecich.

Administrator,  partnerzy i providerzy ponoszą odpowiedzialność za bezpośrednią stratę, powstałą w wyniku korzystania z tej strony internetowej (niezależnie od tego czy podstawą do tego jest umowa, bezprawne działanie czy odpowiedzialność za produkt) do maksymalnie łącznej wartości transakcji, która stała się podstawą do zażalenia , za każdą jedną szkodę lub zbiór związanych ze sobą szkód.

 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w takim wymiarze, jaki jest dopuszczalny przez prawo.

ODSZKODOWANIE
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż za wszekie starty, wydatki, szkody i koszty (wliczając w to stosowne koszty prawne) powstałe na skutek naruszenia przez użytkownika postanowień tych Warunków, winien on jest rekompensatę dla Administratora, podmiotom uprawnionym, kierownikom, pracownikom i pracowdawcom tychże lub partnerom bądź providerom Administratora.

PRAWA OSÓB TRZECICH
Poniższe Warunki mają zastosowanie na korzyść Administratora, podmiotów uprawnionych, partnerów, providerów, dyrektorów, pracowników i pracodawców tychże, firm itd. Każda z tych osób prawnych lub fizycznych ma prawo do wyegzekwowania poniższych Warunków - w imieniu własnym bądź któregoś z uprawnionych podmiotów - w odniesieniu do użytkownika.

LINKI
Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych (strony dostępne przez linki). Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Treść stron dostępnych przez linki nie jest kontrolowana przez Administratora i stąd Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie potwierdza tych treści, niezależnie od tego czy Administrator związana jest z właścicielem takich stron czy nie.Linki do innych stron nie mogą umieszczać użytkownicy strony szczególnie w dziale ogłoszenia i w komentarzach.

Zabronione jest tworzenie przez użytkowników hyperlinków do tej strony internetowej czy też udostępnianie linków sugerujących lub wskazujących, iż Administrator  lub inne podmioty uprawnione, bądź partnerzy czy providerzy sponsorują lub popierają stronę użytkownika lub inne strony internetowe.

 Chcesz zamieścić informacje na tej stronie ?
Potrzebujesz stworzyć lub zmienić swoją stronę ?
Potrzebujesz stworzyć stronę zgodną z najnowszymi trendami i standardami
lub myślisz o odświeżeniu swojej starej strony - napisz do nas teraz !
  
szybki kontakt w sprawach pilnych
tel : 609-793-404
reklama 793-212-115
Created by Paweł Jurasz

copyright © Grodkow.com Wszelkie prawa zastrzeżone, Warunki korzystania

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.-